Aura – váš světelný obal

Pokud byste uměli v auře číst, mohli byste se o sobě i o svých blízkých dozvědět velmi mnoho. Aura totiž odhaluje nejen charakter, ale také duševní a fyzický stav jedince. Usazují se na í veškeré vaše emoce, jako je například radost, hněv, smutek i nenávist.
Tato energie obklopuje každého z vás, a to nejen lidi, ale také zvířata a rostliny, zkrátka všechny živé bytosti. Její velikost, hustota i barva se mění podle vaší nálady, a nikdo na světě ji nemá stejnou. O čem tedy vypovídá aura, a jak se jí můžete naučit číst?
energetické pole
Kde se aura vlastně bere?
Důležitým zdrojem pro každý živý organismus je, kromě potravy a kyslíku, také záření, ať už sluneční, kosmické či zemní. Veškerou energii živý organismus přijímá a rozvádí do celého svého těla. A všechna energie, která prošla do všech buněk, je opět vyzářena zpět ven. Toto vyzařování je vlastně energetické vibrační pole – aura.
Pokud má někdo schopnost vidět auru jiného člověka, znamená to, že se umí naladit na jeho signál. Toho byste měli být schopni i vy. Někomu to jde snáze, někomu hůře.

Jak se tedy naučit vidět auru?
·         Sedněte si do místnosti se světlými stěnami a dbejte na to, aby vás neoslňoval žádný zdroj energie. Postavte se asi metr před stěnu, předpažte pravou ruku a dlaň otočte tak, aby prsty směřovaly ke stropu. Prsty mírně roztáhněte a dívejte se skrze ně na stěnu. Nedívejte se ale přímo na prsty, ale soustřeďte se na stěnu. Po chvíli uvidíte kolem prstů bezbarvou, výrazně šedavou mlhu. V té chvíli přesuňte pozornost ze stěny na ni. Mlha vám asi nejpravděpodobněji zmizí, proto se opět soustřeďte na stěnu a pokus opakujte. Když si na mlhu zvyknete, již vám nebude mizet. V tu chvíli se zadívejte na konečky prstů. Uvidíte jemné paprsky energie, které z nich budou vycházet. A to je vaše aura.
světlo u meditace
·         Zrovna tak se můžete naučit vnímat auru jiných lidí či živých bytostí.
Barva i její odstíny vám dopomůžou pochopit mnoho informací od povahových rysů jedince, přes jeho životní postoj, vývojový stupeň duše až po jeho fyzické onemocnění.