Oblasti služeb


Služby dělíme na dvě části a to výrobní a nevýrobní. Nejprve si řekneme něco o výrobních službách do nichž spadají veškeré firmy, které produkují nějaké výrobky. Patří sem například automobilové, hutní, papírenské, chemické a potravinářské průmysly, dále pak dřevozpracující společnosti, stavebnictví a zemědělství. Obecně lze říci, že do této oblasti patří vše co se vyrobí a následně spotřebuje nebo použije k nějakému účelu.


nářadí na stole 


Další část služeb je nevýrobní sféra do, které spadají služby jako jsou: -kadeřnické, instalatérské, maserské, lékařské, ubytovací, stravovací služby, výzkum, samospráva, školství, sociální péče a další. Lidé tyto věci využívají denně, každý z nás si přece občas zajde na kosmetiku, pedikúru, k lékaři, na dovolenou, kde využijeme ubytování v hotelích a penzionech. Je to tedy denní činnost naší lidské potřeby.


 instalatér u dřezu


Dopad na životní prostředí


 


Nevýrobní činnost má mnohem menší dopad na životní prostředí než je ta výrobní. Jelikož služby nevýrobního charakteru neprodukují tolik odpadu a není zde používáno tolik chemických prostředků, které továrny vypouštějí do ovzduší, čímž je znečištěné ovzduší, hlavně ve velkých městech, kde je mnohem více továren.


V tuto chvíli je ekonomika na vzrůstu to znamená, že výroba narůstá a tedy přibývá odpadu, tím pádem je více zatěžováno i životní prostředí. Důležitým aspektem, jak mu ulevit je nižší spotřeba materiálů, které škodí životnímu prostředí, možnost je znovuobnovení těch to materiálů, tedy recyklovat je.
měření tlaku


Je velice důležité, aby objem odpadu klesl a to nejen výrobou, ale i námi samotnými. Nižší spotřeba plastových obalů, využívání takzvaných bez obalových obchodů, ve kterých vám zboží zabalí do obalu, který je 100 % recyklovatelný, tím nezatěžuje životní prostředí, ba naopak jej šetří. Zamysleme se tedy sami nad sebou a udělejme správnou věc nejen pro sebe, ale hlavně pro přírodu.