Farmaceutický průmysl využívá přepravních kontejnerů

Přeprava zdravotnického materiálu, léků a léčivých přípravků či doplňků stravy vyžaduje obvykle velmi přísně stanovené podmínky. Zásilky musí být zabezpečené proti prachu, vodě a vlhkosti, musí být přepravovány jen v určitém rozmezí teplot a zejména jde o to, zabezpečit obsah přepravního kontejneru proti mechanickému poškození. Kdyby došlo k proražení obalů některých léčiv, mohla by nastat uvnitř transportního prostředí neočekávaná chemická reakce a kromě znehodnocení obsahu kontejneru by to mohlo ohrozit zaměstnance přepravní společnosti i další osoby, které by přišly do styku s obsahem zásilky.

léčivé tablety

Na tato kritéria pamatují někteří výrobci přepravních kontejnerů a nabízí je k využití nejen ve farmaceutickém průmyslu Schoeller Allibert, ale i v chemickém odvětví, v zemědělství a potravinářském průmyslu. Vývoj a výroba plastových přepravních boxů dbá o to, aby produkty splňovaly zásadní předpoklady:

zdravotnický materiál

Mechanická nosnost – přepravní boxy jsou stohovatelné, jednoduše se skládají na sebe do více pater, a to za předpokladu, že i spodní patra zvládnou vyšší zátěž. Vysoká pevnost materiálu musí být zajištěna i při dynamickém namáhání, které vzniká při jízdě dopravními prostředky po souši, po vodě i ve vzduchu.

Zdravotní způsobilost – materiál kontejnerů nesmí být toxický a nesmí uvolňovat žádné škodlivé látky do ovzduší a nesmí jimi ani kontaminovat obsah. Zdravotní nezávadnost je důležitá zejména pro farmaceutický a potravinářský průmysl a zemědělskou produkci.

Snadná manipulace – operátoři skladů a přepravní společnosti musí zvládat pracovní činnosti s kontejnery bez potíží, jinak by to znamenalo snížení produktivity práce, zbytečné prostoje a zdržování nakládky a vykládky a další komplikace, vznikající při manipulaci se zbožím.

Skladnost – neméně důležitým předpokladem úspěšné logistiky je i úspora úložného prostoru ve skladech s prázdnými kontejnery, proto se vyrábí tak, aby byly skládací a bylo jimi možno vyplnit menší prostor.