Zabraňte šíření požáru


V našich zeměpisné šířce nám nehrozí mnoho živelných katastrof, takže v podstatě můžete být vytopeni při povodni nebo můžete vyhořet. To však nebývá živelná pohroma, ale na 99% za to bude moct něčí nepozornost, neopatrnost nebo zkrat v zásuvce. Proti vodě toho moc nezmůžete, protože voda se dostane i tou nejmenší skulinou a kromě toho, záplavy bývají bleskové a na nějaké protiopatření, jako jsou pytle s pískem apod. většinou není čas. Ale proti požáru je více možností jak se chránit, pokud nebudete autorem požáru vy.

První věcí, kterou si můžete pořídit jsou protipožární dveře. Bude-li na chodbě hořet, protipožární dveře mohou oheň zastavit. Požár se šíří tam, kde může proudit vzduch, lépe řešeno kyslík, který hoření podporuje, zamezíme-li přísun kyslíku, oheň se uhasí. V panelovém domě, ve věžácích se požár šíří rychlostí blesku, protože věžák se svými šachtami, jak výtahovými, tak těmi, kde vedou vodovodní a kanalizační trubky, je jeden velký prostor, ve kterém nejsou pro požár žádné překážky.

požár

Pokud se oheň šíří klimatizační šachtou, stačí, když jsou v ní překážky, které zabrání ohni, aby pokračoval se své cestě. Takovým překážkám říkáme protipožární klapky, protože pochopitelně nechceme, aby klimatizační potrubí bylo uzavřené stále, to by neplnilo svou funkci odvádění pachů z domácností. Ale v případě požáru, potřebujeme potrubí uzavřít, aby se požár nerozšířil do celého bytového domu.

požár

Máte v bytovém domě klimatizaci, ale nemáte v ní protipožární klapky Technologie-budov? To byste měli rychle napravit a kontaktovat třeba firmu Technologie-budov. Chránit se proti šíření požáru, to je ve velkých budovách zásadní problém, protože evakuace lidí při požáru je složitá a v momentě, kdy vznikne panika je to často nemožné a lehce dojde ke katastrofickým koncům. Nechte si dům zkontrolovat požárním technikem a eliminujte možnosti šíření požáru.

Posted in: Web